Struktura

Jesteś tutaj

Struktura

DYREKCJA

Gołda Tencer — DYREKTOR

Hanna Pałuba  zastępczyni dyrektora ds. Centrum Kultury Jidysz
Janusz Chojecki zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych
Izabella Śleszyńska — główna księgowa
 

PION DYREKTORA TEATRU

Remigiusz Grzela — kierownik literacki
Ewa Łaniecka-Poznańska — scenografka
Teresa Wrońska — kierowniczka muzyczna

DZIAŁ KOORDYNACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ

Ewa Opawska — kierowniczka działu
Roksana Szmigiero — gł. spec. ds. koordynacji pracy artystycznej
Beata Szaradowska — inspicjentka
Waldemar Gawlik — inspicjent

DZIAŁ KOMUNIKACJI

Izabela Teodorkiewicz — gł. specj. ds. promocji i reklamy
Edyta Bach — manager PR i promocji

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI

Olga Jagnicka — kierowniczka działu
Marta Kostyra
Ewa Kozaczyńska

KASA BILETOWA

Adela Batory-Capar
Marta Pilaszek
Halina Tulej

SAMODZIELNE STANOWISKA

Agnieszka Greiner — specjalistka ds. archiwum zakładowego i artystycznego
Magdalena Mroczkowska — asystentka dyrektora
Monika Owczarek — sekretarka
Iwona Zgiep — główna specjalistka ds. kadr

 

PION FINANSOWY 

KSIĘGOWOŚĆ

Bożena Pika — zastępczyni głównej księgowej
Elżbieta Orzechowska — specjalistka ds. księgowości
Anna Rozenek — specjalistka ds. płac
Anna Ryczałek — specjalistka ds. księgowości
Elżbieta Mańkowska

PION ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Katarzyna Matuszewska — kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Adam Baliński — specjalista ds. gospodarczych i konserwacji
Aleksander Krawczuk — specjalista ds. administracyjnych

PION TECHNICZNY

Hubert Osmólski — kierownik działu technicznego

ZESPÓŁ REALIZACJI DZWIĘKU I MULTIMEDIÓW

Jan Chojnacki — kierujący zespołem
Piotr Mroczkowski
Marian Tarczyński

ZESPÓŁ ELEKTRYKÓW I REALIZATORÓW OŚWIETLENIA SCENY

Mariusz Jarosz — kierujący zespołem
Filip Rybarczyk
Jakub Zajda

PRACOWNIA KRAWIECKA

Marian Dutkowski

ZESPÓŁ MONTAŻYSTÓW DEKORACJI

Paweł Kłosiński — starszy brygadier sceny
Szymon Kowalski
Wojciech Pieńkowski — brygadier sceny
Piotr Piskorowski
Tomasz Tomaszewski
Jarosław Zalewski

REKWIZYTORZY

Kazimierz Augustyniak
Jan Grenwald

ZESPÓŁ GARDEROBIANYCH

Anna Jarosz
Aleksandra Lipka
Katarzyna Rzeszowska

ZESPÓŁ CHARAKTERYZATORSKI

Małgorzata Jankowska
Sylwia Malejczyk

CENTRUM KULTURY JIDYSZ

Karolina Szymaniak — konsultacja naukowa
Katarzyna Markusz — promocja i PR

ZESPÓŁ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW CKJ

Natalia Chmielarz — koordynatorka projektów kulturalno-edukacyjnych
Katarzyna Batarowska — koordynatorka Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Michalina Jadczak — koordynatorka ŻUO
Anna Czubaczyńska — instruktorka klubu seniora