Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności

Rodzynki z migdałami. Antologia poezji ludowej Żydów polskich cz. 2

„Jak lwa wołanie...” - wieczór poświęcony twórczości Abrahama Suckewera (1913-2010), w przekładach Jerzego Ficowskiego, Arnolda Słuckiego, Jana Goślickiego, Adama Ważyka, Michała Friedmana, Marka Tuszewickiego, Krzysztofa Czyżewskiego, Moniki Adamczyk-Garbowskiej, Joanny Lisek, Anny Rozenfeld.

W tym roku przypada 10 rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych poetów żydowskich, którego cechuje własny, nowatorski styl i twórcze podejście do języka. Suckewer jest określany mianem „żydowskiego Miłosza”, jego twórczością zachwycał się Julian Tuwim. Utwory Suckewera zdobyły uznanie innych poetów i pisarzy. Icze Goldberg pisał o nim: „Suckewer jest podsumowaniem żydowskiej poezji, która przyszła przed nim, i wszystkich dzieci jutra, które po nim będą pisały wiersze po żydowsku.”  

27 maja – środa – 20.00 - Rodzynki z migdałami. Antologia poezji ludowej Żydów polskich w przekładach Jerzego Ficowskiego, cz. 2.

Reżyseria: Anna Rozenfeld
Muzyka: Marcin Adamczyk

Występują: Sylwia Najah, Anna Rozenfeld, Barbara Szeliga, Jerzy Walczak, Piotr Wiszniowski