Back to top

News

You are here

News

Rekrutacja na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych

Poszukujemy specjalisty ds. zamówień publicznych. 

Jeżeli chcesz pracować w renomowanej instytucji kultury, dołączyć do zespołu ludzi z pasją, i lubisz zamówienia publiczne, to ta praca jest właśnie dla Ciebie.

Stanowisko ds. zamówień publicznych odpowiada za realizację zadań nałożonych przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych w instytucjach kultury, w tym m.in. ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności:

 • sporządza roczny plan zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej na podstawie szczegółowych zestawień przygotowanych przez komórki organizacyjne Teatru;
 • odpowiada za prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, w tym prawidłowość wyboru trybu zamówienia przez Teatr;
 • publikuje ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 • udziela wyjaśnień i pomocy merytorycznej w zakresie procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówienia z zakresu działalności kulturalnej pracownikom komórek wnioskujących oraz ściśle współpracuje z tymi komórkami w zakresie przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne oraz zamówienie z zakresu działalności kulturalnej;
 • prowadzi rejestr wniosków finansowych;
 • prowadzi rejestr zamówień publicznych; 
 • prowadzi rejestr zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 • bierze udział w pracach komisji przetargowych;
 • opracowuje, kompletuje i przechowuje oryginały dokumentów związanych z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • sporządza roczne sprawozdanie o udzielanych przez Teatr zamówieniach publicznych oraz sprawozdanie o udzielanych przez Teatr zamówieniach z zakresu działalności kulturalnej;
 • przygotowuje projekty zarządzeń w zakresie procedur zamówień obowiązujących w Teatrze.

Czego od Ciebie oczekujemy?

Przede wszystkim doświadczenia. Jest to dla nas kluczową kwestią, ponieważ będziesz pracować na samodzielnym stanowisku i chcielibyśmy mieć w Tobie mocne oparcie. Mile widziane doświadczenie w instytucji kultury. Przekonaj nas, że to właśnie Ty jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko. Jeżeli masz wykształcenie wyższe (lub wystarczająco bogate doświadczenie) i znasz ustawę o zamówieniach publicznych to wyślij nam swoje cv z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz, 00-099 Warszawa ul. Senatorska w celu rekrutacji, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.” na adres: rekrutacja@teatr-zydowski.art.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy oprócz powyższych wymagań w treści emaila dopiszą kwotę netto jaką chcieliby zarabiać.
Istnieje możliwość zatrudnienia w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy.

Termin przesyłania aplikacji: 21 lipca b.r.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych w procesie rekrutacji jest:

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz, 00-099 Warszawa ul. Senatorska 35

2. Punkt kontaktowy: 

Inspektor Ochrony Danych:

 • listownie: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz, 00-099 Warszawa ul. Senatorska 35
 • elektronicznie: iod@teatr-zydowski.art.pl

3. Cele przetwarzania:

 • proces rekrutacji 

4. Podstawa prawna:

 • udzielona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

5. Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

 • pracownicy i współpracownicy Administratora,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, prawne, którym Administrator powierza dane osobowe,
 • inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.