Back to top

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko: specjalista ds. impresariatu

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na okres próbny, potem umowa na czas określony

Główne zadania:

 • organizacja występów krajowych i zagranicznych
 • koordynacja prac zespołu artystycznego i technicznego podczas wyjazdów
 • przygotowywanie kalendarza wydarzeń impresaryjnych
 • współpraca z instytucjami kultury
 • przygotowywanie budżetów i dokumentacji wyjazdów
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami w teatrze

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku w teatrze
 • wykształcenie wyższe
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • odpowiedzialność, skrupulatność
 • systematyczność i wysoki stopień zorganizowania
 • dobra znajomość obsługi komputera, dobra znajomość programu Excel
 • pełna dyspozycyjność

Mile widziane:

 • znajomość kultury żydowskiej
 • znajomość dodatkowych języków obcych

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • ciekawe wyjazdy zagraniczne i krajowe

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@teatr-zydowski.art.pl do dnia 14.07.2019 roku. Mile widziane referencje.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz, 00-099 Warszawa ul. Senatorska w celu rekrutacji, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.” 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi na wybrane oferty.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych w procesie rekrutacji jest:

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz, 00-099 Warszawa ul. Senatorska 35

2. Punkt kontaktowy: 

Inspektor Ochrony Danych:

 • listownie: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz, 00-099 Warszawa ul. Senatorska 35
 • elektronicznie: iod@teatr-zydowski.art.pl

3. Cele przetwarzania:

 • proces rekrutacji 

4. Podstawa prawna:

 • udzielona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

5. Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

 • pracownicy i współpracownicy Administratora,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, prawne, którym Administrator powierza dane osobowe,
 • inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.