Back to top

ckJ

ckJ

Centrum Kultury Jidysz to inicjatywa, której działania skupiają się przede wszystkim na kulturze i języku Żydów aszkenazyjskich. Chcemy o nich mówić i uczyć w sposób ciekawy, współczesny – po to, by ta ogromna i bogata spuścizna miała szansę lepiej zaistnieć we współczesnej kulturze polskiej. Pragniemy pokazać, że kultura jidysz to coś więcej niż nostalgiczne obrazki sztetl – to żywe dziedzictwo, które trzeba podjąć, z którym trzeba się zmierzyć w różnych projektach społecznych i artystycznych oraz inicjatywach naukowych. 

CO DZIEJE SIĘ W CENTRUM?

>> Lektoraty języka jidysz na trzech poziomach zaawansowania. Nauka odbywa się w rytmie roku akademickiego. Grupy zerowe otwieramy zwykle jesienią, choć – jeśli jest dość chętnych – także w semestrze letnim. Zajęcia otwarte są dla wszystkich zainteresowanych. Informacje o zapisach oraz formularze aplikacyjne można znaleźć na naszej stronie (zakładka Edukacja oraz Aktualności). 

>> W ciągu roku akademickiego prowadzimy warsztaty czytania literatury żydowskiej oraz warsztaty śpiewania w jidysz.

>> Do CKJ można też wpaść na dyskusję oraz projekcję. Prowadzimy własny DKF oraz cykl spotkań wokół książek o tematyce żydowskiej i ważnych wydarzeń artystycznych. Informacje o kolejnych spotkaniach umieszczamy na naszej stronie oraz na faceboook’u. W spotkaniach biorą udział artyści i specjaliści nie tylko z Warszawy.

>> Działa u nas Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Żydowski Uniwersytet Otwarty.

>> Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych – raz w miesiącu, w niedzielę, odbywają się warsztaty dla dzieci, które mogą zapoznać się z bogatą historią i kulturą żydowską.

>> Realizujemy różne projekty przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.

W naszym założeniu CKJ ma być miejscem, w którym historia spotyka się ze współczesnością, w którym będzie się inicjować i realizować nowatorskie projekty kulturalne i prowadzić ożywiony dialog między kulturą polską a żydowską. Miejscem skupiającym twórczą energię osób zainteresowanych kulturą Żydów aszkenazyjskich oraz wszelkimi, literackimi, artystycznymi, itp. pograniczami polsko-żydowskimi.

KONTAKT

ul. Andersa 15
00-159 Warszawa

PROJEKTY EDUKACYJNO-KULTURALNE CKJ

Natalia Chmielarz
tel. (22) 409 91 00
ckj@jidysz.org.pl

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Kamila Czosnyk
tel. (22) 620 47 33
utw@jidysz.org.pl

PROMOCJA

promocja@jidysz.org.pl

 

STRONA INTERNETOWA